Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam:
Stichting La Oportunidad

KVK nummer.
20.14.61.59

Postadres:
Postbus 57, 3247 ZH Dirksland
info@la-oportunidad.com
www.la-oportunidad.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
De stichting heeft ten doel:

  1. de bevordering van en volwaardige deelname aan de Colombiaanse samenleving van kwetsbare jeugd/jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, cultuur en andere gebieden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het bieden van een woonvoorziening voor jongeren
  2. het begeleiden van jongeren in projecten
  3. het bieden van persoonlijke ondersteuning op onder andere het gebied van onderwijs, werk, cultuur en zelfredzaamheid
  4. het werven van fondsen
  5. het aangaan van samenwerkingsverbanden personeel en institutioneel

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Zie beleidsplan 2014-2018

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders:

Raad van Bestuur: Dhr. D Pantekoek
Raad van Toezicht: Dhr. C Smulders
Dhr. JW Kramer
Dhr. R Bakkenes

Het beloningsbeleid is terug te vinden in het beleidsplan 2014-2018

Een actueel verslag van de activiteiten:
Zie jaarverslag 2013

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting:
De balans en de staat van baten en lasten = onze jaarrekening van 2013 is vanaf 1 mei 2014 beschikbaar.
Voorgenomen bestedingen = zie jaarplan 2014