Stichting La Oportunidad (317)

0 Sponsoren

€0

PayPal

Overschrijving via Bank

Rabobank: 14.74.45.434
ten name van Stichting La Oportunidad

Om de beperkte financiën zo goed en effectief mogelijk te gebruiken hebben we besloten om ons straatwerk project tijdelijk stop te zetten. Een lastige keuze maar het straatwerk project is vrij arbeidsintensief. Om de middelen die wij hebben zo goed mogelijk te besteden hebben wij ervoor gekozen om voorlopig ons te richten op ons preventie project in de wijk La Mariela. Zodra er weer voldoende (financiële) middelen zijn zullen wij opnieuw besluiten om met dit geweldige project verder te gaan. U kunt ons uiteraard blijven steunen. 

Helpt u ons? De kinderen zijn het waard!

Stichting La Oportunidad maakt contact met de kinderen in hun eigen omgeving, de straat. Door middel van sport, spel en educatieve activiteiten zijn wij in staat om het vertrouwen van de kinderen te winnen. Door steeds weer terug te keren en er voor hen te zijn bereiken we dat ze hun verhaal gaan vertellen. Als de oorzaak van het probleem van het kind bekend is kunnen we samen met het kind op zoek gaan naar oplossingen. Uitgangspunt is om de kinderen een kind- en menswaardig bestaan en een toekomst te bieden. Wij werken samen met lokale specialisten zoals psychologen en pedagogische medewerkers.

Wat doen we?

  • Kinderen opzoeken en aanspreken op straat.
  • Gesprekken voeren met kinderen om inzicht in de achterliggende problematiek van het individuele kind te krijgen.
  • Sport, spel en educatieve activiteiten ondernemen om het vertrouwen van de straat-/zwerfkinderen te winnen.
  • Het krijgen van inzicht in de gezinssituatie en het netwerk van de kinderen.
  • Het bezoeken van en in gesprek gaan met de ouders van de kinderen.
  • Het motiveren van kinderen om te stoppen met drugs.
  • Het motiveren van kinderen om te stoppen met prostitutie.
  • Het motiveren van kinderen om deel te nemen aan de vervolgprojecten zoals het drugs-, afkick- en/of preventieprogramma.
  • Het aanleggen van een database met informatie over de kinderen.
  • Het rapporteren en verantwoorden van de dagelijkse gebeurtenissen.
Om al deze werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren zijn we afhankelijk van financiële steun uit de Nederlandse samenleving. Ondanks dat onze werkzaamheden enorm gewaardeerd worden door de Colombiaanse overheid is het op dit moment niet mogelijk om daar financiële ondersteuning voor te krijgen. Uw steun is dus noodzakelijk om de kinderen een toekomst te geven!